Przydatne informacje, porady, aktualności.

BLOG

Stopnie zawodowe kominiarzy


Hierarchia zawodowa kominiarza ​- trzy stopnie zawodowe kominiarzy (hierarchia):


  • Mistrz kominiarski nosi przeważnie cylinder tzw. "pliszok". Osoba posiadająca taki tytuł może wydawać opinie zaświadczenia oraz ekspertyzy.
  • Czeladnik kominiarski nosi przeważnie cylinder tzw. "szapoklak". Jest to osoba przygotowującą się do zdania egzaminu mistrzowskiego. Może wykonywać w pełni zadania kominiarskie, lecz nie może wydawać opinii i ekspertyz.
  • Pomocnik kominiarski (uczeń) nosi przeważnie tzw. "keplik" lub "melonik". Osoba ta wykonuje czynności pod okiem mistrza, bądź czeladnika.

Jak zdobyć zawód kominiarza ?

Zawód kominiarza można zdobyć na dwa sposoby:

  • Uczęszczając do szkoły zawodowej o kierunku "kominiarz" trwającej dwa lata. Uczeń uczęszczający do szkoły odbywa praktykę zawodową, gdzie zdobywa niezbędne umiejętności do przygotowania do egzaminu czeladniczego. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje zawód kominiarz, jednak bez zdania egzaminu czeladniczego po zakończeniu szkoły absolwent pozostaje bez jakichkolwiek uprawnień.
  • Poprzez praktykę zawodową, czyli poprzez pracę w zawodzie kominiarz jako pomocnik kominiarski, przez okres równy liczbie lat nauki w szkole i przystąpieniu do egzaminu czeladniczego w rzemiośle kominiarstwo.

Czeladnik kominiarski, po przepracowaniu w zawodzie kolejnych trzech lat, może zdawać egzamin na mistrza kominiarskiego.
Egzaminy w zawodzie kominiarza przeprowadzane są przez Izby Rzemieślnicze.

Przesądy mówią, że widząc kominiarza, należy jak najszybciej złapać się za guzik, wtedy taki kominiarz może przynieść szczęście. Zwyczaj ten pochodzi z dawnych czasów. Przed wiekami do osady ciągnęli różni rzemieślnicy, w tym kominiarze. Każda gospodyni chciała, żeby to jej dom, był odwiedzony przez kominiarza jako pierwszy. Jego ubranie było wówczas jeszcze czyste, nieosmolone sadzą. Gospodynie ciągnęły kominiarza za guzik do swojego domostwa. Ta, do której zawitał jako pierwszy, uchodziła za szczęściarę.

Patronem kominiarzy jest Święty Florian, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim obchodzone jest 4 maja. W tym dniu, również kominiarze mają swoje święto.

Kominiarstwo
Poprzednie

Kominiarstwo

Narzędzia kominiarskie
Dalej

Narzędzia kominiarskie

Popularne

Smoła w kominie

Smoła w kominie

Analiza spalin

Analiza spalin

Próba szczelności

Próba szczelności

Tagi