Uprawnienia, zaświadczenia, świadectwa.

Uprawnienia

Bronisław Gilewski Mistrz Kominiarski i Rafał Blacha Mistrz Kominiarski - członkowie Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Korporacji Kominiarzy Polskich - Stowarzyszenie Zawodowe.

  • Zaświadczenie wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie o ukończeniu szkolenia w zakresie "analizy produktów spalania z urządzeń opalanych paliwami gazowymi w świetle wymagań Unii Europejskiej".
  • Zaświadczenie o ukończeniu seminarium pt. "Bezpieczeństwo prawne kominiarzy a stan techniczny i dokumentacja systemów spalinowo-wentylacyjnych".
  • Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI i DOZORU.

Polecamy

Próba szczelności

Próba szczelności

Analiza spalin

Analiza spalin

Smoła w kominie

Smoła w kominie