Przydatne informacje, porady, aktualności.

BLOG

Narzędzia kominiarskie


Podstawowe wyposażenie kominiarza w rejonie kominiarskim.

 • Zestaw linowy - służy do linowania przewodu (czyszczenia kominów) jest to niezbędne i podstawowe narzędzie stosowane przez kominiarzy, na jednym z końców liny zawieszona jest kula kominiarska, a tuż za nią szczotka, która oczyszcza komin z sadzy.
 • Graca kominiarska naramienna (tzw. żelazo) - nosi ją kominiarz przeważnie na lewym ramieniu. Dzięki rowkowi usytuowanemu na środku gracy służy ona m.in. do linowania przewodu komina. Stosuje się ją również do wybierania sadzy, otwierania wyłazów dachowych.
 • Przepychacz (tzw. sztorcówka) - służy do czyszczenia górnych otworów wycierowych oraz dolnych, stosuje się go do udrożniania przewodów, czyszczenia różnych kanałów, pieców, kotłów.
 • Worek kominiarski - jest to worek zakończony przeważnie prostokątną ramką, worek ten stosuje się do wynoszenia sadzy po czyszczeniu komina zestawem linowym.
 • Kluczyk kominiarski (gwiazdka) jest to narzędzie, które kominiarz nosi przeważnie zawieszone na pasie, służy ono do otwierania drzwiczek wyciorowych.
 • Lusterko - służy ono do sprawdzaniu prześwitu w przewodzie kominowych.
 • Anemometr - narzędzie służące do sprawdzania i obliczania ciągu kominowego, narzędzie stosowane w kontroli wentylacji.
 • Latarka - używana w nieoświetlonych i trudno dostępnych miejscach w budynku i w kominie.
 • Radiotelefon - nowoczesne narzędzie do komunikacji się pomiędzy kominiarzami w obrębie budynku.
 • Zapałki i świece dymne - pomagają ustalić kierunek przepływu powietrza oraz śledzić drogę, jaką pokonuje powietrze niesione przez ciąg kominowy.
 • Kamera kominowa - narzędzie nowoczesne służące do monitorowania przewodu (kominów) od wewnątrz, pomaga ono w pracy kominiarzom, lokalizując nieszczelności przewodu, oraz sprawdzając stan przewodu od wewnątrz.

Źródło: Wikipedia

Stopnie zawodowe kominiarzy
Poprzednie

Stopnie zawodowe kominiarzy

Smoła w kominie
Dalej

Smoła w kominie

Popularne

Smoła w kominie

Smoła w kominie

Analiza spalin

Analiza spalin

Próba szczelności

Próba szczelności

Tagi