INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Kominiarskich Bronisław Gilewski w Zabrzu przy ul. Borowej 2.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 6 ust. 1), realizowanych przez Zakład Usług Kominiarskich Bronisław Gilewski tj.:

 • przedstawienie ofert na usługi
 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • rozpatrzenie reklamacji
 • marketing
 • archiwizacja

Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom, przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Zakładu Usług Kominiarskich Bronisław Gilewski:

 • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki
 • innym odbiorcom – np. kurierom, biurom rachunkowym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z Zakład Usług Kominiarskich Bronisław Gilewski.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie lub kontynuowanie już zawartej umowy.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Polecamy

  Próba szczelności

  Próba szczelności

  Analiza spalin

  Analiza spalin

  Smoła w kominie

  Smoła w kominie