Drążki z włókna szklanego

Nowoczesne techniki czyszczeń systemów odprowadzania spalin.

SMOŁA w kominie – ZASMOOŁOWANE kominy Drukuj Email
Apel - informacja do Zarządców i użytkowników w sprawie zagrożenia, jakim jest zjawisko tzw. smołowania się przewodów kominowych dymowych.

„Smołowanie się" przewodu kominowego dymowego, jest skutkiem nieprawidłowego procesu spalania paliwa stałego i prowadzi między innymi do zniszczenia komina.
Usunięcie zanieczyszczeń z przewodu kominowego, którego produktem spalania jest zamiast sadzy tzw. „smoła," podczas przeprowadzania okresowych czyszczeń przewodów kominowych jest technicznie niemożliwe.

W związku z tym, że tzw. „smoła" w kominie nie jest zanieczyszczeniem przewodu kominowego powstałym w wyniku normalnej, prawidłowej eksploatacji urządzenia grzewczego i komina - kominiarze przeprowadzający zgodnie z wymogami ochrony p. poż. czyszczenia tych kominów, nie mogą brać odpowiedzialności za następstwa takiej eksploatacji.

Zjawisko „smołowania się" komina nie jest skutkiem ewentualnych nierzetelnych usług kominiarskich takich jak np. nie wyczyszczenie lub złe wyczyszczenie komina.

Proces spalania, o którym mowa powyżej jest najczęściej spowodowany zastosowaniem nieprawidłowego paliwa lub niewłaściwą eksploatacją urządzenia na paliwo stale. Konsekwencją tego jest odkładanie się na wewnętrznej powierzchni komina mokrego kondensatu tj. produktu fizycznie podobnego do smoły o konsystencji gęstej farby o dużej zawartości wilgoci (wody), który wnika w ścianę, co wywołuje zawilgocenia, dalej zmiany osłabiające konstrukcję komina jak i jego właściwości użytkowe. Czyszczenie takiego przewodu ( które odbywa się przy zastosowaniu szczotek kominiarskich) nie daje rezultatów.

Jeżeli zjawisko „smołowania" występuje w kominie dymowym stosunkowo niedługo i proces destrukcji komina nie jest zbyt posunięty, należy natychmiast zmienić paliwo i sposób opalania urządzenia grzewczego tak, aby do przewodu odprowadzać suche spaliny o wysokiej temperaturze. Jeżeli w niedługim czasie zjawisko smołowania nie ustąpi tj. smoła nie wyschnie i nie będzie możliwości oczyszczenia komina szczotką kominiarską, należy wówczas bezwarunkowo zaprzestać eksploatacji urządzenia grzewczego, ponieważ nawarstwiająca się „smoła" w kominie stwarza duże zagrożenie pożaru przewodu i jego konsekwencji.

Metodą ostateczną usuwania tzw. „smoły" z komina, aczkolwiek kontrowersyjną z uwagi na jej skutek, jest przeprowadzenie wypalania komina. Metoda ta należy do bardzo niebezpiecznych, trudnych i czasochłonnych usług, a ponadto jej rezultat jest zależny od wielu czynników (nie w każdym przypadku można go zastosować)miedzy innymi takich jak stopień zasmołowania i umiejscowienie urządzenia i otworów rewizyjnych. Ponadto usługa ta nie daje gwarancji, że komin w dostatecznym stopniu się wypali, a co najważniejsze, podczas wypalania komin często ulega rozszczelnieniu, co generuje koszty w postaci uszczelniania go, pod warunkiem, że będzie to uszczelnienie możliwe technicznie.

Wobec powyższego kominiarze apelują o podjęcie stosownych działań uwzględniających argumenty niniejszego pisma, w każdym przypadku, kiedy kominiarz sygnalizuje o wystąpieniu takiego zjawiska ustnie lub pisemnie.

mistrz kominiarski Bronisław Gilewski

Powyższe stanowisko i pismo jest skonsultowane i zaakceptowane przez Zarząd Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego – organizacji zawodowej.
 


 

OBSŁUGA REJONÓW

  • ROKITNICA
  • HELENKA
  • GRZYBOWICE

Oferujemy pełen zakres usług w rzemiośle kominiarskim.

 

USŁUGI KOMINIARSKIE

  • Kontrola Okresowa przewodów.
  • Ekspertyza, zaświadczenie, opinia, odbiór do użytku.
  • Montaż, wkłady kominowe.
  • Doradztwo.

Gościmy na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości