Drążki z włókna szklanego

Nowoczesne techniki czyszczeń systemów odprowadzania spalin.

Uprawnienia Drukuj Email

Mistrz Kominiarski Bronisław Gilewski - członek Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Korporacji Kominiarzy Polskich stowarzyszenia zawodowego. Nr rejestru Izby Rzemieślniczej w Katowicach - 0181

 • Zaświadczenie wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie o ukończeniu szkolenia w zakresie "analizy produktów spalania z urządzeń opalanych paliwami gazowymi w świetle wymagań Unii Europejskiej";
 • Zaświadczenie o ukończeniu seminarium pt. " Bepieczeństwo prawne kominiarzy a stan techniczny i dokumentacja systemów spalinowo-wentylacyjnych" zorganizowane w Katowicach w marcu 2009r przez Agencję Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. - wykładowca mgr Jerzy Szatan;
 • Świadectwa kwalifikacyjne Nr 279/E/112/07 – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i urządzeniami automatycznej regulacji do ww urządzeń i instalacji.
 • Świadectwo kwalifikacyjne Nr 279/D/78/07 – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i urządzeniami automatycznej regulacji do ww urządzeń i instalacji.
 • Świadectwo kwalifikacyjne Nr 279/E/97/07 – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz aparatura kontrolno pomiarowa;
 • Świadectwo kwalifikacyjne Nr 279/D/85/07 – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz aparatura kontrolno pomiarowa;
 • Świadectwo kwalifikacyjne Nr 191/E/165/07 – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu. Urządzenia, instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV oraz aparatura kontrolno pomiarowa;
 • Świadectwo kwalifikacyjne Nr 191/D/88/07 – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu. Urządzenia, instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV oraz aparatura kontrolno pomiarowa.

Mistrz Kominiarski Krzystof Puchała  - nr rejestru Izby Rzemieślniczej w Opolu  - 10319

 • Zaświadczenie o ukończeniu seminarium pt. " Bepieczeństwo prawne kominiarzy a stan techniczny i dokumentacja systemów spalinowo-wentylacyjnych" zorganizowane w Katowicach w marcu 2009r przez Agencję Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. - wykładowca mgr Jerzy Szatan;
 • Świadectwo kwalifikacyjne Nr 058/E2/341/2009 – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJ w zakresie: obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW; wentylacja mechaniczna. Wentylatory i dmuchawy powyżej 50 kW wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i urządzeniami automatycznej regulacji do ww urządzeń i instalacji.
 • Świadectwo kwalifikacyjne Nr 058D-2/109/2009 – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie: obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW; wentylacja mechaniczna. Wentylatory i dmuchawy powyżej 50 kW wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i urządzeniami automatycznej regulacji do ww urządzeń i instalacji.

 


 

OBSŁUGA REJONÓW

 • ROKITNICA
 • HELENKA
 • GRZYBOWICE

Oferujemy pełen zakres usług w rzemiośle kominiarskim.

 

USŁUGI KOMINIARSKIE

 • Kontrola Okresowa przewodów.
 • Ekspertyza, zaświadczenie, opinia, odbiór do użytku.
 • Montaż, wkłady kominowe.
 • Doradztwo.

Gościmy na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość