Drążki z włókna szklanego

Nowoczesne techniki czyszczeń systemów odprowadzania spalin.

Kominiarstwo Drukuj Email
Kominiarz - rzemieślnik zajmujący się czyszczeniem i sprawdzaniem stanu technicznego przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.


Kształtowanie się zawodu kominiarza


Zawód powstał wraz z postępem technologicznym na świecie, początkowo wypuszczano spaliny na zewnątrz bądź przez szczeliny w dachu(do dziś pozostała nazwa tych szczelin "dymniki" są to okienka oświetlające strych). Już w IV wieku drabinazaczęto budować kominy. Były one szerokie, najczęściej w wymiarze 1x1m i niskie. Równolegle z rozwojem budowy kominów powstał i kształtował się zawód kominiarza.

Początkowo zadaniem jego było oczyszczanie kominów i przewodów z sadzy. Wykonywanie usług kominiarza było uzależnione wyłącznie od dobrej woli właścicieli budynków i niejednokrotnie przez nich lekceważone. Gdy zauważono straty jakie powodują pożary wywołane złym stanem kominów wprowadzono przymus czyszczenia kominów i obarczono kominiarza obowiązkiem czuwania nad stanem kominów.

Zakres pracy kominiarza objął szeroką działalność profilaktyczną, polegającą na zapobieganiu szkodom jakie mogą powstać wskutek nieprawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych i urządzeń grzewczo-kominowych. Wraz ze wzrostem zadań kominiarzy zmieniono formę uzyskiwania uprawnień zawodowych. W Polsce od 1939 r. rzemiosło kominiarskie zostało zaliczone do rzemiosł koncesjonowanych. Samodzielne wykonywanie zawodu po uzyskaniu uprawnień mistrzowskich czy czeladniczych uzależniono od przyznania koncesji zobowiązującej do ponoszenia odpowiedzialności za okręg kominiarski.

Dziś nie istnieje już coś takiego jak okręgi kominiarskie, rzemiosło kominiarskie działa na prawach wolnego rynku, lecz nie zwalnia to właścicieli budynków i innych obiektów budowlanych z obowiązku korzystania z usług kominiarskich o których mowa w (DZ.U. nr 92 z 1992r.poz.460 z późniejszymi zmianami).


Hierarchia zawodowa kominiarza


Istnieją trzy stopnie zawodowe kominiarzy (hierarchia):

 • Mistrz kominiarski nosi przeważnie cylinder tzw. "pliszok". Osoba posiadająca taki tytuł może wydawać opinie zaświadczenia oraz ekspertyzy.
 • Czeladnik kominiarski nosi przeważnie cylinder tzw. "szapoklak". Jest to osoba przygotowującą się się do zdania egzaminu mistrzowskiego. Może wykonywać w pełni zadania kominiarskie lecz nie może wydawać opinii i ekspertyz.
 • Pomocnik kominiarski (uczeń) nosi przeważnie tzw. "keplik" lub "melonik". Osoba ta wykonuje czynności pod okiem mistrza bądź czeladnika.


Jak zdobyć zawód kominiarza ?


Zawód kominiarza można zdobyć na dwa sposoby:

 • uczęszczając do szkoły zawodowej o kierunku "kominiarz" trwającej dwa lata. Uczeń uczęszczający do szkoły odbywa praktykę zawodową, gdzie zdobywa niezbędne umiejętności do przygotowania do egzaminu czeladniczego. Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje zawód kominiarz, jednak bez zdania egzaminu czeladniczego po zakończeniu szkoły absolwent pozostaje bez jakichkolwiek uprawnień.
 • poprzez praktykę zawodową, czyli poprzez pracę w zawodzie kominiarz jako pomocnik kominiarski, przez okres równy liczbie lat nauki w szkole i przystąpieniu do egzaminu czeladniczego w rzemiośle kominiarstwo.
Czeladnik kominiarski, po przepracowaniu w zawodzie kolejnych trzech lat, może zdawać egzamin na mistrza kominiarskiego.

Egzaminy w zawodzie kominiarz przeprowadzane są przez Izby Rzemieślnicze.

Przesądy mówią, że widząc kominiarza należy jak najszybciej złapać się za guzik, wtedy taki kominiarz może przynieść szczęście. Zwyczaj ten pochodzi z dawnych czasów. Przed wiekami do osady ciągnęli różni rzemieślnicy, w tym kominiarze. Każda gospodyni chciała, żeby to jej dom, był odwiedzony przez kominiarza jako pierwszy. Jego ubranie było wówczas jeszcze czyste, nieosmolone sadzą. Gospodynie ciągnęły kominiarza za guzik do swojego domostwa. Ta, do której zawitał jako pierwszy, uchodziła za szczęściarę.
Patronem kominiarzy jest Święty Florian, którego wspomnienie liturgiczne w kościele katolickim obchodzone jest 4 maja.
W tym dniu również kominiarze mają swoje święto.


Narzędzia kominiarskie - podstawowe wyposażenie kominiarza w rejonie kominiarskim.

 • Zestaw linowy - służy do linowania przewodu (czyszczenia kominów) jest to niezbędne i podstawowe narzędzie stosowane przez kominiarzy, na jednym z końców liny zawieszona jest kula kominiarską, a tuż za nią szczotka, która oczyszcza komin z sadzy.
 • Graca kominiarska naramienna (tzw. żelazo) - nosi ją kominiarz przeważnie na lewym ramieniu. Dzięki rowkowi usytuowanemu na środku gracy służy ona m.in. do linowania przewodu komina. Stosuje sie ją również do wybierania sadzy, otwierania wyłazów dachowych.
 • Przepychacz (tzw sztorcówka) - służy do czyszczenia górnych otworów wycierowych oraz dolnych, stosuje się go do udrożniania przewodów, czyszczenia różnych kanałów, pieców, kotłów.
 • Worek kominiarski - jest to worek zakończony przeważnie prostokątną ramką, worek ten stosuje sie do wynoszenia sadzy po czyszczeniu komina zestawem linowym.
 • Kluczyk kominiarski (gwiazdka) jest to narzędzie, które kominiarz nosi przeważnie zawieszone na pasie, służy ono do otwierania drzwiczek wyciorowych.
 • Lusterko - służy ono do sprawdzaniu prześwitu w przewodzie kominowych.
 • Anemometr - narzędzie służące do sprawdzania i obliczania ciągu kominowego, narzędzie stosowane w kontroli wentylacji.
 • Latarka - używana w nieoświetlonych i trudno dostępnych miejscach w budynku i w kominie.
 • Radiotelefon - nowoczesne narzędzie do komunikacji się pomiędzy kominiarzami w obrębie budynku.
 • Zapałki i świece dymne - pomagają ustalić kierunek przepływu powietrza oraz śledzić drogę jaką pokonuje powietrze niesione przez ciąg kominowy.
 • Kamera kominowa - narzędzie nowoczesne służące do monitorowania przewodu (kominów) od wewnątrz, pomaga ono w pracy kominiarzom lokalizując nieszczelności przewodu, oraz sprawdzając stan przewodu od wewnątrz.

źródło: Wikipedia

 


 

OBSŁUGA REJONÓW

 • ROKITNICA
 • HELENKA
 • GRZYBOWICE

Oferujemy pełen zakres usług w rzemiośle kominiarskim.

 

USŁUGI KOMINIARSKIE

 • Kontrola Okresowa przewodów.
 • Ekspertyza, zaświadczenie, opinia, odbiór do użytku.
 • Montaż, wkłady kominowe.
 • Doradztwo.

Z naszej galerii:

This module needs the JoomGallery 1.5 and above

This module needs the JoomGallery 1.5 and above

This module needs the JoomGallery 1.5 and above

This module needs the JoomGallery 1.5 and above

Gościmy na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość