Detektor Czadu

Usługi pomiaru obecności tlenku węgla!

Cennik usług Drukuj Email
Wybrane pozycje z wzorcowego cennika opłat za usługi kominiarskiePodstawowe usługi kominiarskie - (wymagane ustawowo) :

Rodzaj usługi Jednostka miary Opłata w zł. netto
1
Czyszczenie przewodu kominowego, wentylacyjnego, dymowego oraz urządzeń nieprzemysłowych:
a. do 108 cm obwodu wewnętrznego przewodu,
b. od 108 cm do 164 cm obwodu wewnętrznego przewodu,
c. powyżej 164 cm obwodu wewnętrznego przewodu.


szt.
szt.
szt.


3,50
5,10
7,70
2 Czyszczenie przewodu kominowego od pieców centralnego ogrzewania:
a. na paliwo stałe o obwodzie wewnętrznym do 108 cm,
b. na paliwo stałe o obwodzie wewnętrznym powyżej 108 cm,
c. na paliwo ciekłe lub gazowe.

Przewód kominowy wyposażony we wkład kominowy - opłata wzrasta o 100%.

Ceny dotyczą budynków do 4-ch kondygnacji, w przypadku większej liczby kondygnacji - za każdą z nich pobierana jest dodatkowa opłata. Podobnie ceny dotyczą przewodów kominowych z głowicą kominową wyprowadzona 60 cm ponad dach, w przypadku przewodu przedłużonego - za każdy rozpoczęty metr pobierana jest dodatkowa opłata.

szt.
szt.
szt.


20,00
25,00
15,00
3 Stała usługa czyszczenia kominów w skali jednego roku w budynkach jednorodzinnych bez względu na ilość przewodów ryczałtem. budynek 80,00
4 W przypadku, gdy w budynku nie odbywały się czyszczenia przewodów w częstotliwości przewidzianej przepisami z zakresu ochrony p. poż. - Sprawdzenie w trybie awaryjnym drożności przewodów kominowych wraz z ich czyszczeniem ryczałt:
a. w budynku jednorodzinnym,
b. w budynku wielorodzinnym.budynek
jeden pion100,00
150,00
 5
Przeprowadzenie raz w roku okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane w budynkach mieszkalnych:
a. opłata stała - podstawowa (do 4 kondygnacji),
b. za każdą dalszą kondygnacje,
c. za 1 przewód indywidualny, zbiorczy i boczny (kanalik),
d. za każde podłączenie,
e. za każde mieszkanie w budynkach wielorodzinnych.
budynek
szt.
szt.
szt.
szt.
16,50
  7,20
  6,10
 4,40
30,00

Specjalistyczne usługi opiniodawcze - ekspertyzy
:

Rodzaj usługi Jednostka miary Opłata w zł.
6 Wydanie opinii względnie zaświadczenia po przeprowadzonym sprawdzaniu stanu przydatności eksploatacyjnej wszelkiego rodzaju przewodów kominowych elementów technicznych przed oddaniem ich do użytku: po remoncie kominów, głowic kominowych, kapitalnym remoncie rozbudowie lub przebudowie budynku, w budynkach nowowybudowanych ( odbiór w stanie surowym jak i użytkowym), wymianie lub naprawie:
a. przewody o obwodzie wewnętrznym do 164 cm,
b. przewody o obwodzie wewnętrznym powyżej 164 cm,
c. kanały połączeniowe i przykanaliki (cena do 5 m długości  kanału).


szt.
szt.
szt.


33,00
88,00
25,30
7 Wydanie opinii kominiarskiej dot. podłączeń do przewodów kominowych wszelkiego rodzaju urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacji z wyrysowaniem i wskazaniem ich na szkicu:
za każde wskazane na szkicu podłączenie.szt.75,00
8 Wydawanie zaświadczenia względnie opinii odnośnie prawidłowości podłączeń urządzeń kominowych w budynkach użytkowanych za każde jedno podłączenie.
szt.

50,00
9 Kontrola drożności przewodów kominowych (cena za 1 metr przewodu). m 1,50
10 Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczo-kominowych
a) z wydaniem pisemnej opinii (cena dotyczy 1 pionu kominowego).
szt.
szt.
75,00
150,00
11 Badanie szczelności przewodu kominowego. szt. 150,00
12
Przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń grzewczo-kominowych wraz ze sporządzeniem niezbędnych szkiców lub rysunków roboczych:
a. za 1 m przewodu kominowego,
b. za 1 podłączenie dymowe, spalinowe lub wentylacyjne.


m
szt.


3,10
5,00
13 Inspekcja wnetrza przewodu kamera kominową wraz z wydaniem opinii kominiarskiej - ryczałt za każdy przewód.
szt.

150,00

inne usługi kominiarskie

Rodzaj usługi Jednostka miary Opłata w zł.
14 Czyszczenie przewodów kominowych od palenisk przemysłowych (powyzej 25 KW) za każdy rozpoczęty metr
m

20,00
15 Okresowa kontrola przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z jej póżniejszymi zmianami w obiektach nie mieszkalnych (sklepy, zakłady biura, szkoły itp.) - wg stawek pozycji nr 5 niniejszego cennika lub ryczałtem w drodze indywidualnej wyceny

obiekt
ryczałt


indywidualna wycena - negocjacje
16 Kompleksowe czyszczenie kotła CO na paliwo stałe do 25 KW. szt. 150,00
17 Czyszczenie:
a. pieca kuchennego zakładu żywienia zbiorowego
b. pieca piekarskiego - do uzgodnienia - minimum
c. pieca kaflowego wraz z łącznikiem
d. pieca kuchennego lub typu Żar.

szt.
szt.
szt.
szt.

150,00
250,00
150,00
100,00
18 Odgruzowanie, udrożnienie przewodu kominowego lub usunięcie gniazd ptaków:
a. bez wykucia otworu  (przepychacz, bolec),
b. za każdy wykuty i zamurowany otwór dodatkowo.

przewód
otwór

150,00
  50,00

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Do cen usług należy dodać kwotę tzw. dojazdu lub dojścia do miejsca wykonywania usług w wysokości 25 zł brutto.

Ceny na usługi specjalistyczne, przy użyciu nietypowych narzędzi, inne usługi nie objęte cennikiem, oraz usługi pokrewno – kominiarskie, są naliczane na podstawie stawki ustalonej w drodze indywidualnej wyceny i negocjacji.

UWAGA: Po stronie zamawiającego usługi leży zapewnienie wykonawcy dostępu do obiektu lub jego części objętej usługą. W przypadku niemożności wykonania usług z winy zamawiającego, koszty poniesione przez wykonawcę (z tytułu zmarnowanego czasu) pokrywa zamawiający. Koszt netto roboczogodziny jednego pracownika wynosi 25,00 zł.


Ceny usług ustalane są indywidualnie na podstawie zebranych informacji o danym budynku, w tym m.in:

 1. Ilość lokali w budynku (mieszkalnych, użytkowych).
 2. Ilość kondygnacji.
 3. Rodzaj budynku: jednorodzinny, wielorodzinny, biurowy, handlowy, rodzaj kotłowni itp.
 4. Typ podłączeń urzadzeń grzewczo-kominowych: spalinowe, dymowe, wentylacyjne.
 5. Rodzaj przewodów kominowych: system zbiorczy pobudowany z prefabrykatów betonowych, systemowe, murowane z cegły indywidualne, wentylacja mechaniczna.
 6. Dogodność dostępu do przewodów kominowych np. w piwnicach, schronach, korytarzach, wyłazy, drabiny, klamry, ławy i stopnie kominiarskie.

Wszystkie podane powyżej ceny mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.

 


 

OBSŁUGA REJONÓW

 • ROKITNICA
 • HELENKA
 • GRZYBOWICE

Oferujemy pełen zakres usług w rzemiośle kominiarskim.

 

USŁUGI KOMINIARSKIE

 • Kontrola Okresowa przewodów.
 • Ekspertyza, zaświadczenie, opinia, odbiór do użytku.
 • Montaż, wkłady kominowe.
 • Doradztwo.

Z naszej galerii:

This module needs the JoomGallery 1.5 and above

This module needs the JoomGallery 1.5 and above

This module needs the JoomGallery 1.5 and above

This module needs the JoomGallery 1.5 and above

Gościmy na stronie:

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości